Domovská stránka > Podmienky používania

Podmienky používania


Prevádzkovateľom internetových stránok www.valentazt.cz je spoločnosť Valenta ZT s. r. o. (ďalej ako Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon (ďalej ako Autorský zákon), oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.  Je zakázané kopírovanie akejkoľvek časti obsahu, vzhľadu alebo programového kódu internetových stránok.
 
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na používanie internetových stránok www.valentazt.cz (ďalej ako Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať príslušné stránky www.valentazt.cz.
 
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.valentazt.cz. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.
 
Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.valentazt.cz preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií.
 
Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach majú len informatívny charakter.
 
Tieto Podmienky je oprávnený meniť alebo dopĺňať len Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok vznikli pred zmenou alebo zrušením Podmienok, sa riadia podľa znenia účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.
 
Podmienky používania stránok www.valentazt.cz boli zverejnené 2. 6. 2011 a od tohto dátumu sú platné a účinné. 
Skontaktujte sa s nami
Meno a priezvisko *
Názov firmy
DIČ
E-mail *
Telefón *
Text dopytu *
Položky s hviezdičkou sú povinné.
   © 2020   |   Valenta ZT s. r. o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Česká republika   |   +420 315 698 020   |   prodej@valentazt.cz
Vytvořila internetová reklamní agentura Animato