Domovská stránka > Dokumenty > Zákazková certifikácia

Zákazková certifikácia

Certifikáty
   Na Vaše prianie sme schopní poskytnúť aj ďalšie certifikáty k našim produktom podľa Vašich požiadaviek. Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami v ČR a Európe. Niektoré z týchto dokumentov sú zadarmo, iné sú určené na úhradu. Na Vašu žiadosť je možné tieto dokumenty zhotoviť aj v inom jazyku ako v českom (najčastejšie v angličtine a nemčine).
 
   Požiadavky na vystavenie niektorého z nižšie uvedených dokumentov je vždy nutné zadávať už s dopytom alebo objednávkou, v opačnom prípade nie je možné garantovať možnosť dodatočného vystavenia.

Druhy dokumentov kontroly
dle normy STN EN 10204:

- Prehlásenie o zhode s objednávkou "2.1"
- Skúšobná správa "2.2"
- Inšpekčný certifikát "3.1"
- Inšpekčný certifikát "3.2"
 

Ďalšie druhy dokumentov kontroly

- Merací protokol
- "Skúšobná správa"
 

Popis jednotlivých dokumentov:

 

Prehlásenie o zhode s objednávkou "2.1"

Dokument, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, bez toho, aby uvádzal akékoľvek výsledky skúšok. 
 

Skúšobná správa "2.2"

Dokument, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, a v ktorom uvádza výsledky skúšok na základe nešpecifikovanej kontroly.
 
 

Inšpekčný certifikát "3.1"

Dokument vydaný výrobcom, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodávané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, av ktorom uvádza výsledky skúšok. Skúšobná jednotka a vykonávané skúšky sú uvedené v predpise na výrobok, úradných predpisoch, príslušných technických predpisoch a / alebo v objednávke. Dokument je potvrdený oprávneným zástupcom výrobcu nezávislým na výrobných útvaroch. Výrobca môže preniesť na inšpekčný certifikát 3.1 výsledky skúšok získané špecifikovanú kontrolou použitých prvotných alebo vstupných výrobkov za predpokladu, že výrobca používa postupy sledovanosti a môže poskytnúť potrebné zodpovedajúce dokumenty kontroly.
 

Inšpekčný certifikát "3.2"

Dokument pripravený oprávneným zástupcom výrobcu nezávislým na výrobných útvaroch, alebo oprávneným zástupcom odberateľa alebo inšpektorom stanoveným v úradných predpisoch, v ktorom uvedené osoby vyhlasujú, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky a sú tam uvedené výsledky skúšok. Výrobca môže preniesť na inšpekčný certifikát 3.2 výsledky skúšok získané špecifikovanú kontrolou použitých prvotných alebo vstupných výrobkov za predpokladu, že výrobca používa postupy sledovanosti a môže poskytnúť potrebné zodpovedajúce dokumenty kontroly.
VZOR nie je k dispozícii
 
Poznámka: Skúšobná náplň a rozsah skúšania pre nešpecifikovanú a špecifikovanú kontrolu je uvedený v normách, technických dodacích predpisov alebo iných technických podkladov, popr. predpisov uvedených v objednávke po dohode v rámci objednávania. V normách technických dodacích predpisov sa uvádzajú skúšky, ktoré je nutné povinne vykonať a skúšky voliteľné.
 

 Merací protokol

Dokument vydaný výrobcom, sprostredkovateľom alebo dovozcom. Ide o rozmerovú alebo inú kontrolu výrobkov. Obsah dokumentu závisí na vzájomnej dohode oboch strán, obvykle medzi dodávateľom a zákazníkom.
 

"Skúšobná správa"

Dokument vydaný výrobcom, sprostredkovateľom alebo dovozcom. Ide o overenie niektorých vlastností výrobkov. Obsah dokumentu závisí na vzájomnej dohode oboch strán, obvykle medzi dodávateľom a zákazníkom. Často vystavuje túto správu tak, aby dokument obsahoval rovnaké informácie ako inšpekčný certifikát 3.1.
 

 

   Na štadartný a skladom držaný materiál poskytujeme vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o vlastnostiach. Tieto dokumenty sú vo formáte PDF voľne k stiahnutiu v sekcii: 
   Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať formou dopytu, e-mailom alebo telefonicky, radi Vám poradíme.

Ukážka výroby na zákazku

Skontaktujte sa s nami
Meno a priezvisko *
Názov firmy
DIČ
E-mail *
Telefón *
Text dopytu *
Položky s hviezdičkou sú povinné.
   © 2020   |   Valenta ZT s. r. o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Česká republika   |   +420 315 698 020   |   prodej@valentazt.cz
Vytvořila internetová reklamní agentura Animato